Mozrank checker
 

Groepen 

 

Iedereen vanaf 8 jaar, met een passie voor musical, kan zich aanmelden om bij NoNonsense Breda de kneepjes van het vak te leren. De groepsindeling gebeurt op basis van leeftijd. Het musicalvak wordt in iedere groep op een andere manier benaderd, afgestemd op de leeftijd en leerbehoefte van de deelnemers. Voor elke groep is er een leerplan, waarbij aangegeven wordt wat er geleerd wordt op de verschillende disciplines zang, dans en spel.


Klik op onderstaande knoppen Teenzz, Youngzz en Theatergroep voor meer info en repetitietijden.

Groepsfoto Teenzz.JPG
Youngzz groepsfoto 1.JPG
Groepsfoto Theatergroep 2021.png
Teenzz - Basisschool vanaf 8 jaar

 

Deze groep is toegankelijk voor kinderen/tieners van 8 tot en met 13 jaar. Tijdens dit theaterseizoen, gelijk lopend met een schooljaar, zullen de kinderen in aanraking komen met de disciplines van muziektheater: zang, dans en toneel/drama. Onder professionele begeleiding wordt er toegewerkt naar een eindpresentatie in de vorm van een musical of een voorstelling waarin bovengenoemde vakken geïntegreerd zijn. Zo leren kinderen niet alleen hun talenten kennen of verder ontplooien, ze worden zich ook bewuster van lichaamstaal, nonverbale communicatie, hun (on-)zekerheden of punten van persoonlijke groei en uitdaging. Zo leren ze dat er behalve talent ook veel te winnen valt door juiste scholing, goede techniek en inspanning. 

Youngzz - Middelbare school

 

Deze groep is toegankelijk voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar.
Bij deze leeftijdscategorie wordt er wat meer verwacht van de leerlingen. Niet alleen zal de stem, vaak door hormonale veranderingen wat instabieler en in ontwikkeling, nog gerichter ontwikkelt worden, ook zal de presentatie zich nog meer toespitsen op bewustwording van stem en lichaam. Een verdieping in de vakken houdt ook in het meerstemmig (3- of 4-stemmig) zingen van koorpartijen en werken aan solo’s.

Theatergroep - vanaf 18 jaar

 

Deze groep is toegankelijk voor volwassenen van 18 tot en met 99 jaar.
Mensen met passie voor theater die een flinke uitdaging zoeken, maar ook ter ontspanning wel eens in een echte musical willen spelen, onder professionele begeleiding, krijgen hier een jaar de kans om uiteindelijk te schitteren in een musical van formaat. Het karakter van “opleiding” verdwijnt niet zozeer, maar hier ligt meer de nadruk op het eindproduct: de voorstelling! Deze zal  worden uitgevoerd in het theater.