Mozrank checker
 

Doelstelling & Werkwijze

Doelstellingen

Stichting NoNonsense heeft de volgende doelstellingen:  • Het begeleiden van ambitieuze, gedreven amateurs van 8 tot ongeveer 99 jaar die het maken van theater, maar musical in het bijzonder, als een passie ervaren.

  • Het maken van hoogwaardige musicalproducties.

  • De begeleiding van de deelnemers vindt uitsluitend plaats onder professionele leiding.

Werkwijze

Het seizoen van Stichting NoNonsense is gelijk aan het basisschooljaar. Tijdens reguliere schoolvakanties wordt geen les gegeven.

 

De Teenzz en Youngzz staan ieder met hun eigen deel in een grote voorstelling. 

Theatergroep NoNonsense speelt een eigen voorstelling.
 

Download 

Lesreglement